Frisk luft i 20 år

Året då Povent slog upp sina portar var 1995, så nästa år firar vi 20-årsjubileum. Då, i begynnelsen, utgick Povent AB från Ängelholm i norra Skåne, men snart nog förflyttade man företaget till metropolen Helsingborg. Till en början delade Povent sina lokaler med Helsingborgs Kylteknik, men då verksamheten bytte ägare, från grundaren Per Olsson till Roger Elovsson år 2001, så passade man också på att flytta till nya, egna lokaler.

Efter två år i egna lokaler så gick Terence D’Arcy med som partner i Povent AB och år 2007 flyttade verksamheten återigen, nu till de lokaler som vi fortfarande utgår från på Cindersgatan 15 i Helsingborg.

Terence D’Arcy lämnade Povent år 2011. Idag finns fyra kompetenta anställda hos oss och vi fortsätter att enträget arbeta för bättre inomhushälsa.

Vision

När man bedriver en verksamhet med relativt smal inriktning, som Povent väl får kategoriseras som då vårt primära fokus ligger på ventilation, så är det viktigt att arbeta mot en tydlig vision och med tydliga riktlinjer. Vi på Povent AB drivs av en framtidsvision där svenska byggnader har väl fungerande ventilationssystem med effektiva serviceavtal hos kompetenta ventilationsexperter som oss själva. Människors hälsa, såväl som byggnader och det som ryms i dem, får höjd livskvalitet och ökad livslängd om ventilationen optimeras. Det borde vara självklart!

Vår attityd

Vi är ett litet, men sammansvetsat gäng som arbetar på Povent AB, och våra arbetsdagar är fulla av ljusglimtar. Vi har en positiv attityd till såväl vårt arbete som till det faktum att vi hela tiden får möta många nya människor.

Vi skapar frisk luft i dina rum!

Kontakta oss